Fachowe badania i nadzór archeologiczny na terenach przeznaczonych na inwestycje

Profesjonalne usługi archeologiczne | GLESUM

GLESUM to sprawdzony partner zapewniający obsługę archeologiczną inwestycji w całej Polsce, a w szczególności na terenie województwa pomorskiego (m.in. Gdańsk).


Nasza firma archeologiczna specjalizuje się w badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje oraz prowadzi nadzór w trakcie ich realizacji. Inwestorom zapewniamy obsługę w zakresie załatwiania wszelkich formalności. Przygotowujemy i dostarczamy dane oraz dokumentację niezbędne do uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

firma archeologiczna glesum

Świadczymy usługi na dwóch etapach inwestycji. Jeszcze przed jej rozpoczęciem dbamy o uzyskanie wszelkich pozwoleń, a następnie wykonujemy starannie badania archeologiczne. W trakcie trwania inwestycji Glesum zajmuje się formalnościami oraz nadzoruje prace ziemne.

Badania archeologiczne wyprzedzające powstanie inwestycji


Zanim zostanie wbita pierwsza łopata rozpoczynająca realizację inwestycji, należy spełnić kilka formalności, żeby w ogóle otrzymać pozwolenie na budowę. Najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac archeologiczno-wykopaliskowych jest zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aby je uzyskać, należy przygotować i dostarczyć dane oraz dokumentację wymagane do rozpatrzenia wniosku. Tym wszystkim zajmujemy się w imieniu inwestora aż do uzyskania protokołu zakończenia. Oprócz tego zapewniamy stały nadzór archeologiczny, kompleksowe badania warstw i obiektów kulturowych, a także konsultacje naukowe i ekspertyzy.  

Nadzorach archeologicznych wykonywanych w trakcie trwania inwestycji


Badania ratownicze wykonuje się w celu odkrycia, zbadania i zadokumentowania obiektów archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji na danym terenie. Zajmujemy się ich przeprowadzeniem, a także reprezentujemy inwestora na obszarze realizowanych prac. Wykonujemy nadzór nad pracami ziemnymi, bierzemy udział w naradach roboczych, omawiamy przebieg realizacji umowy i rozstrzygamy wszelkie techniczne aspekty i zawiłości. 

Wykonujemy badania na terenach, gdzie prowadzone są prace budowlane czy rewitalizacyjne, a także modernizacje sieci telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych.

Nasze usługi archeologiczne wyróżnia solidność i konkurencyjne stawki. Glesum współpracuje z osobami fizycznymi, inwestorami, deweloperami oraz instytucjami i na ich zlecenie wykonuje:

badania powierzchniowe

Pozwalają określić, czy na danym terenie znajduje się stanowisko archeologiczne.  Do ich wykonania stosuje się metody geofizyczne, bez konieczności przeprowadzania wykopów nawet na małym terenie.

 

badania sondażowe

To rodzaj badań rozpoznawczych w ramach prac archeologicznych, które polegają na odsłonięciu niewielkiego fragmentu obszaru, co pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia stanowiska archeologicznego.

badania wykopaliskowe

Wykonuje się je w przypadku, gdy dana inwestycja znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego, a także w momencie odkrycia nieruchomych zabytków podczas nadzoru archeologicznego. Ta metoda polega na przebadaniu i zadokumentowaniu znalezisk.

nadzory archeologiczne

Badania polegające na nadzorowaniu prac ziemnych związanych z prowadzoną inwestycją. Dzięki temu można określić, czy na danym terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. W przypadku odkrycia takiego obiektu odpowiednio się go ochrania i zabezpiecza przed zniszczeniem oraz wykonuje szczegółową dokumentację.

Kontakt

GLESUM Firma Archeologiczna
Kartuska 46
80­-104 Gdańsk